IngatlanTV - Ingatlan keresése
IngatlanTV - IngatlanokIngatlanTV - VideókIngatlanTV - Ingatlan keresőkIngatlanTV - Hitelközpont
Hírek, információk
IngatlanTV - Ingatlanközvetítés a jövobol!

Weboldalunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. A Weboldal használatával Ön beleegyezik az ilyen adatfájlok fogadásába és elfogadja az adat és süti-kezelésre vonatkozó irányelveket.

 
Ingatlan gyors keresés
Koronavírus és ingatlanpiac
Állás
Csok infó
Egyéb
Partner linkek
Jognyilatkozat


2010.10.27 21:02
Termőföld tulajdonjogának megszerzése.
Termőföld tulajdonjogának megszerzése. A termőföld egy olyan speciális ingatlan, amelynek megszerzését sokkal több előírás és korlátozás rendezi, mintha például lakást vennénk. Nem vásárolhatunk korlátlan mennyiségű termőföldet, sőt, vannak olyanok is akik, nem is szerezhetnek tulajdonjogot...

Termőföld tulajdonjogának megszerzése

Írta: Dr. Jámbor Attila   

A termőföld egy olyan speciális ingatlan, amelynek megszerzését sokkal több előírás és korlátozás rendezi, mintha például lakást vennénk. Nem vásárolhatunk korlátlan mennyiségű termőföldet, sőt, vannak olyanok is akik, nem is szerezhetnek tulajdonjogot

A termőföld

A termőföld a mezőgazdasági termelés alapfeltétele. Attól függetlenül, hogy Magyarországon más országokhoz képest nagy mennyiségű és kiváló minőségű földterületek állnak rendelkezésre, a jogalkotók szükségesnek látták a termőföld tulajdonszerzésének korlátozását. Az egyéb ingatlanoknál nem található tilalmak érvényesülnek a termőföld esetében. Egyes személyek csak meghatározott mennyiségű termőföldet vásárolhatnak (pl. magyar gazdák), mások csak bizonyos jogcímeken szerezhetnek termőföldet (pl. egyházi jogi személyek), és például a jogi személyek nem is lehetnek termőföld tulajdonosai. Hazánk EU-csatlakozását követően pedig az uniós és egyéb országok állampolgárai eltérő feltételek mellett szerezhetnek - vagy éppen nem szerezhetnek - termőföldet.

A termőföldre vonatkozó fontosabb előírásokat a 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: földtörvény) tartalmazza.

A földtörvény szerint termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban
- szántó,
- szőlő,
- gyümölcsös,
- kert,
- rét,
- legelő (gyep),
- nádas,
- erdő,
- fásított terület művelési ágban vagy
- halastóként
tartanak nyilván.

A termőföld megszerzésének szabályait alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is.

Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: a rendeltetésszerű felhasználásig (az Országos Településrendezési és Építési Követelmények szerinti építési telekké, építési területté, illetőleg területté alakításig) az a belterületi földrészlet, amelyet szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas, erdő művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.

Érdemes külön kiemelni a tanya fogalmát is, mivel számos esetben hivatkozik erre a törvény. A földtörvény alkalmazása során tanyának minősül:
- a település külterületén lévő, mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára létesített, lakó- és gazdasági épület, épületcsoport és
- az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó, legfeljebb 6000 m2 területű föld együttese [1994. évi LV. tv. 2-3. §].

Fontos tudni, hogy az alábbiakban ismertetett személyi és mennyiségi korlátozó rendelkezések mellett a termőföldek vásárlása során szigorú elővásárlási szabályokat is be kell tartani (lásd: Termőföld adásvételének kötelező elővásárlási szabályai).

Korlátozott mennyiségű termőföldet vásárolhatunk

Főszabály szerint a belföldi magánszemély (magyar állampolgár) a Magyarország terültén található termőföld tulajdonjogát szabadon, mindenféle külön eljárás nélkül - a többi ingatlanra vonatkozó előírások betartása mellett - szerezheti meg, azonban mennyisége korlátozások betartásával.

A földtörvény szerint belföldi magánszemély
a) tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona (AK) értékű termőföld lehet;
b) és közeli hozzátartozója (a házastársa, az egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője, valamint a testvére) tulajdonában lévő termőföld mennyisége az adott településen - a megszerezni kívánttal együtt - nem haladhatja meg a település összes termőföld területének egynegyedét vagy az ezer hektárt.

A megszerezhető területek kiszámításánál:
- a termőfölddel együtt önálló ingatlant (földrészletet) képező művelés alól kivett föld területét is figyelembe kell venni, vagyis ez is beleszámít például a 300 hektáros maximum területbe,
- a tanya terültét (a legfeljebb 6000 m2 területű földdel együtt) nem kell beleszámítani.

Fontos tudni, hogy az a magánszemély, aki 1994. július 27-én már a megengedett mennyiségnél nagyobb termőföldterülettel rendelkezett, tulajdonát legfeljebb annak területnagyságát és AK értékét meg nem haladó területnagyságú és AK értékű termőföldre cserélheti. Az ilyen nagyságú birtok - a törvényi előírások betartásával - csak úgy növelhető, ha a tulajdonos
a) kisajátítása folytán kapott kártalanítás összegéből vásárol termőföldet, vagy
b) közös tulajdonának megszüntetésével szerez tulajdonjogot [1994. évi LV. tv. 5. §; 1959. évi IV. tv. 685. § b) pont].

Bt. vagy kft. vásárolhat termőföldet?

A főszabály az, hogy sem belföldi, sem külföldi jogi személyeknek (kft., rt., stb.) és jogi személyiség nélküli más szervezetnek (bt., kkt.) sem lehet termőföld a tulajdonában, tehát az adásvételen túl más jogcímen sem szerezhetnek termőföldet. Így például arra sincs lehetőség, hogy örökösként a végrendeletünkben a saját társaságunkat jelöljük meg.

A földtörvény néhány jogi személy esetében azonban kivételeket határoz meg. Lehet termőföld tulajdonos:
a) bármilyen jogcímen

- a Magyar Állam
- az önkormányzat
- a közalapítvány

b) meghatározott feltételekkel

- az egyházi jogi személyek

Az egyházi jogi személyek kizárólag az alábbi jogcímeken szerezhetnek termőföld tulajdonjogot:
a) végintézkedés,
b) ajándékozási szerződés,
c) tartási vagy gondozási szerződés.

- a jelzálog-hitelintézetek

A jelzálog-hitelintézetek csak az alábbi feltételekkel szerezhetnek termőföldtulajdont:
a) kizárólag a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében hitel-ingatlan csereügylet, továbbá az adós ellen indított felszámolási vagy végrehajtási eljárás során szerezhetnek tulajdonjogot, és
b) a megszerzett ingatlant három éven belül nyilvános árverésen el kell idegeníteni [1994. évi LV. tv. 6. §; 1997. évi XXX. tv. 3. §, 10. §].

A belföldi jogi személyek (jogi személyiség nélküli társaságok) tanya tulajdonjogát szabadon megvásárolhatják. A külföldi jogi személyek pedig a 7/1996. (I. 18.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint - vagyis a közigazgatási hivatal engedélyével - vásárolhatnak tanyát és a hozzá tartozó földterületet Magyarországon [1994. évi LV. tv. 8. §; 7/1996. (I. 18.) Korm. rend. 1. §].

Érdemes tudni, hogy az Magyarország az EU-csatlakozást követően hét évig tarthatja fenn a külföldi és belföldi jogi személyek tulajdonszerzésére vonatkozó törvényi korlátozásokat és tilalmakat. Így várhatóan 2011-től - hacsak egyéb megállapodás nem születik - mind a belföldi, mind a külföldi jogi személyek vásárolhatnak majd termőföldet hazánkban.

Külföldi állampolgárok vásárolhatnak termőföldet?

2004. május 1-jét követően szigorú feltételek mellett lehetővé vált, hogy az Európai Unió tagállamának állampolgárai termőföldet vásároljanak Magyarországon. A külföldi magánszemélyek közül eltérő szabályok vonatkoznak:
a) a tagállami állampolgárok közül a hazánkban élő és gazdálkodó személyekre,
b) az egyéb külföldi állampolgárokra (ideértve a nem hazánkban élő és gazdálkodó tagállami állampolgárokat is).

A termőföld tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szabályokat lásd: Külföldiek ingatlanszerzésének feltételei.

Mi történik akkor, ha valaki a korlátozások megsértésével szerez termőföldet?

Ha valaki a földtörvény korlátozó vagy kizáró szabályaival ellentétesen szerez termőföldet, akkor az - mint jogszabályba ütköző szerződés - semmis lesz, és úgy kell tekinteni, mintha a felek között nem is jött volna létre a megállapodás (a vételárat és a foglalót vissza kell adni, stb.). A tulajdonosváltozást a földhivatal sem fogja bejegyezni, mivel hivatalból kell vizsgálnia a semmisségi okokat.
Előfordulhat, hogy a felek nem tudtak a tulajdonszerzési korlátozásról (pl. a vevőnek már 6000 aranykorona értékű termőföldje volt a vásárláskor) és a földhivatal is bejegyzi a tulajdonszerzést. Ebben az esetben is vissza fogják állítani az eredeti állapotot - ha kiderül - és kártérítésre kötelezhetik azt a felet, aki megsértette a földtörvény tilalmát [1959. évi IV. tv. 234. §, 237. §, 200. §].

Érintett jogszabályok:

1994. évi LV. tv.;1959. évi IV. tv.;1997. évi XXX. tv.;7/1996. (I. 18.) Korm. rend.;

forrás: epitesjog.hu

 

Hirdetések:


Eladó ingatlan, lakás, családi ház Zalaegerszegen

Ingatlan Zalaegerszeg


Lakáshitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, hitelkiváltás

Hitel Zalaegerszeg

 

 

Megosztás Google könyvjelzőnek! Megosztás MySpace-en...

2010.10.27 21:02

x
Ajánlom ismerősömnek:
Én nevem:
Ismerősöm neve:
Én e-mail címem:
Ismerősöm e-mail címe:
Egyéb megjegyzés:
Rendezés: Véletlenszerü (random)
 
Rendezés: Legújabb
 
Rendezés: Legolcsóbb
 
Rendezés: Legnagyobb alapterület
Zalaszabar, családi ház
Zalaszabar, családi ház - Eladó zala megyei ház, ingatlan. ingatlankeszthely.hu
38.900.000 Ft.
Zala megyében Nagykanizsa és Zalakaros közelében, Kis-Balaton mellett Zalaszabaron kúria jellegű családi ház eladó. ingatlankeszthely.hu
Zalaegerszeg, Landorhegy, ikerház
Zalaegerszeg, Landorhegy, ikerház - Eladó Ikerház Zalaegerszeg Landorhegyen - www.dashaus.hu
8.899.000 Ft.
Garzon Panel helyett kertes Ingatlan? Zala megyében, Zalaegerszegen a Landorhegy csendes, zöldövezeti részén, gyorsan birtokba vehető, tégla építésű ikerház egyik fele eladó. www.dashaus.hu
Zalaegerszeg, Belváros, iroda
Zalaegerszeg, Belváros, iroda -  Eladó belvárosi lakás irodának is Zalaegerszegen! www.dashaus.hu
18.999.999 Ft.
Az eladó Zala megyei, Zalaegerszegi, belváros központi háromszobás tégla lakás, akár otthonnak, irodának, vállalkozásnak, vagy albérlet kiadásra is jó lehet. www.dashaus.hu
Zalaegerszeg, Neszele, családi ház
Zalaegerszeg, Neszele, családi ház - Újszerű családi ház eladó Neszelében Zalaegerszeg - www.dashaus.hu
45.900.000 Ft.
Zala megyében, Zalaegerszegen Neszelében, 3 szoba +nappalis, egyedi cirkó fűtéses, téglaépítésű, újszerű családi ház eladó szigetelt falakkal, gondozott telekkel - www.dashaus.hu
Nagykanizsa, Cserfői hegy, zártkert
Nagykanizsa, Cserfői hegy, zártkert - Zártkerti ingatlan olcsón eladó Nagykanizsán.
2.200.000 Ft.
Zala megyében, Nagykanizsa Vajda cserfő zártkerti ingatlan eladó. www.dashaus.hu
Ingatlan TV - Das Haus Immobilien Kft. - Zalaegerszeg, Kosztolányi út 9/b. - - Tel/fax: 92/326-369 | LOGIN