IngatlanTV - Ingatlan keresése
IngatlanTV - IngatlanokIngatlanTV - VideókIngatlanTV - Ingatlan keresőkIngatlanTV - Hitelközpont
Hírek, információk
IngatlanTV - Ingatlanközvetítés a jövobol!

Weboldalunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. A Weboldal használatával Ön beleegyezik az ilyen adatfájlok fogadásába és elfogadja az adat és süti-kezelésre vonatkozó irányelveket.

 
Ingatlan gyors keresés
Koronavírus és ingatlanpiac
Állás
Csok infó
Egyéb
Partner linkek
Jognyilatkozat
Adatvédelem


2012.05.28 21:03
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke.
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke. Általános, ingatlanokat érintő jogszabályok. A lakásokkal összefüggő jogszabályok. Az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó jogszabályok. A társasházakról és a lakászövetkezetekről szóló jogszabályok. Az építési joggal összefüggő jogszabályok...

Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke

Általános, ingatlanokat érintő jogszabályok

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

1988. évi XXIV. tv. a külföldiek magyarországi befektetéseiről

7/1996 (I.18.) Korm rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről

1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről

2010. évi XXXVIII. Törvény a hagyatéki eljárásról

14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról

45/2002. (XII. 25.) PM rendelet az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a Magyar Állam képviseletéről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

2006. évi LXIX. Törvény az európai szövetkezetről

2011. évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

20/1999. (II. 5.) Kormány rendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről

1994. évi LIII. Törvény a végrehajtásról

14/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról

2007. évi CXXIII. Törvény a kisajátításról

178/2008. (VII. 3.) Korm. Rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének

egyes kérdéseiről

176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőoinek tanúsításáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőoinek meghatározásáról

2078/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről

217/2009. (X. 2.) Korm. Rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

2000. évi CXXXVII. Törvény a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról

12/2003. (I. 30.) Korm. Rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól

11/2001. (IX. 1.) IM rendelet a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

80/2009. (XII. 28) IRM rendelet az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól

3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

24/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

A lakásokkal összefüggő jogszabályok

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény, ill. a végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet

17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

7/1996. (VII. 9.) MKM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról

Az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó jogszabályok

1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel

1996. évi LXXVI. Törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről

85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről

62/1999 (VII.21.) FVM rendelet a földhivatalokról

41/2002. (V. 14.) FVM rendelet az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról

A társasházakról és a lakászövetkezetekről szóló jogszabályok

2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerően végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól

156/2005. (VIII. 15.) Kormány rendelet a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról

217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

Az építési joggal összefüggő jogszabályok

1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

1996. évi LVIII. Törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről

181/2003. (XI. 5.) Kormány rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 

158/1997. (IX. 26.) Kormány rendelet az építési műszaki ellenőrzési tevékenységről

51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról

135/2005. (VII. 14.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

135/2003 (VIII.29.) Korm. rendelet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról

253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

3/1986. (III. 20.) ÉVM számú rendelet az építéstervezési jogosultság részletes feltételeiről

291/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

238/2005. (X. 25.) Korm. Rendelet az építésfelügyeleti bírságról

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletaz építési műszaki ellenőri, valamint a felelőos műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

103/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

245/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

252/2006. (XII. 7.) Korm. Rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

255/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

161/2008. (VI. 19.) Korm. Rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről

193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet a főépítészi tevékenységrőol

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőoipari kivitelezési tevékenységrőol

192/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

3/2011. (II. 23.) BM rendelet az Országos Építésügyi Fórumról

A termőföldeket érintő jogszabályok

1994. évi LV. Törvény a termőföldről

2010. évi LXXXVII. Törvény a Nemzeti Földalapról

2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről

2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

2006. évi X. törvény a szövetkezetekrol

2006. évi LXIX. Törvény az európai szövetkezetről

143/2009. (VII. 6.) Korm. Rendelet az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

16/2002. (II. 18.) Korm. Rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól

1994. évi XLIX. Törvény az erdőbirtokossági társulatról

220/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról

63/2005. (IV. 8.) Korm. Rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

228/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Lakáscélú támogatások és finanszírozások jogszabályi jegyzéke:

12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú támogatásokról

4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól

11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről

39/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakáscélú munkáltatói támogatásról

1997. évi XXX. tv. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

341/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

1996. évi CXIII. tv. a lakástakarék-pénztárakról

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról

47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakástakarék-pénztár általános szerződéses feltételeiről

282/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről

281/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről

2009. évi XLVIII. törvény a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről

Az ügyvédeket érintő jogszabályok

1998. évi XI. törvény az ügyvédekről

32/2003 (VIII.22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről

2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról

54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolvány- ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról

Az ingatlanértékeléshez kapcsolódó jogszabályok

197/2007. (VII. 30.) Korm. Rendelet az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól

Forrás: ingatlanjog.hu


 

Megosztás Google könyvjelzőnek! Megosztás MySpace-en...

2012.05.28 21:03
Rendezés: Véletlenszerü (random)
 
Rendezés: Legújabb
 
Rendezés: Legolcsóbb
 
Rendezés: Legnagyobb alapterület
Zalaegerszeg, Landorhegy, ikerház
Zalaegerszeg, Landorhegy, ikerház - Eladó Ikerház Zalaegerszeg Landorhegyen - www.dashaus.hu
9.999.999 Ft.
Panellakás helyett kertes Ingatlan? Zalaegerszeg Landorhegy téglaépítésű, Zártkerti Ikerház, gazdasági épület, egyik fele eladó Zala megye. www.dashaus.hu
Zalaegerszeg, Belváros pereme, kereskedelmi, üzleti, iroda ingatlan
Zalaegerszeg, Belváros pereme, kereskedelmi, üzleti, iroda ingatlan - Zalaegerszegen Utcai bejáratos üzlet eladó! www.dashaus.hu
23.499.999 Ft.
Zala megyében, Zalaegerszeg belvárosának a közelében frekventált helyen, a Piac környékén utcai bejáratos, 58 m2, tégla építésű, egyedi fűtéses üzlethelyiség eladó. www.dashaus.hu
Zalaegerszeg, Belváros, kereskedelmi, üzleti, iroda ingatlan
Zalaegerszeg, Belváros, kereskedelmi, üzleti, iroda ingatlan - Eladó ingatlan Zalaegerszeg. www.dashaus.hu
88.999.999 Ft.
Zala megyében Zalaegerszeg, belváros kétszintes téglaépítésű épület (műhely, udvar és garázs), közművesített területen eladó. Jó lehet Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltatói, Irodai célra. www.dashaus.hu
Zalaegerszeg, Belváros, lakás
Zalaegerszeg, Belváros, lakás - Eladó lakás Zalaegerszeg Belváros. www.dashaus.hu  Zala megye
29.999.999 Ft.
Zala megye, Zalaegerszeg belvárosban a magasföldszinti eladó tégla lakás, akár orvosi rendelőnek, vagy otthonnak, irodának - vállalkozásnak, vagy egyszerre mindkettőnek is jó lehet. www.dashaus.hu
Zalaegerszeg, Belváros, kereskedelmi, üzleti, iroda ingatlan
Zalaegerszeg, Belváros, kereskedelmi, üzleti, iroda ingatlan -  Eladó belvárosi lakás irodának is Zalaegerszegen! www.dashaus.hu
30.000.000 Ft.
Az eladó Zala megyei, Zalaegerszegi, belváros központi háromszobás tégla lakás, akár otthonnak, irodának, vállalkozásnak, vagy albérlet kiadásra is jó lehet. www.dashaus.hu
Ingatlan TV - Das Haus Immobilien Kft. - Zalaegerszeg, Kosztolányi út 9/b. - - Tel/fax: 92/326-369