IngatlanTV - Ingatlan keresése
IngatlanTV - IngatlanokIngatlanTV - VideókIngatlanTV - Ingatlan keresőkIngatlanTV - Hitelközpont
Hírek, információk
IngatlanTV - Ingatlanközvetítés a jövobol!

Weboldalunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. A Weboldal használatával Ön beleegyezik az ilyen adatfájlok fogadásába és elfogadja az adat és süti-kezelésre vonatkozó irányelveket.

 
Ingatlan gyors keresés
Állás
Csok infó
Egyéb
Partner linkek
Jognyilatkozat


2012.05.28 21:03
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke.
Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke. Általános, ingatlanokat érintő jogszabályok. A lakásokkal összefüggő jogszabályok. Az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó jogszabályok. A társasházakról és a lakászövetkezetekről szóló jogszabályok. Az építési joggal összefüggő jogszabályok...

Az ingatlanokat érintő fontosabb jogszabályok jegyzéke

Általános, ingatlanokat érintő jogszabályok

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

1988. évi XXIV. tv. a külföldiek magyarországi befektetéseiről

7/1996 (I.18.) Korm rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről

1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről

2010. évi XXXVIII. Törvény a hagyatéki eljárásról

14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról

45/2002. (XII. 25.) PM rendelet az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a Magyar Állam képviseletéről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

2006. évi LXIX. Törvény az európai szövetkezetről

2011. évi CII. törvény a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról

20/1999. (II. 5.) Kormány rendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről

1994. évi LIII. Törvény a végrehajtásról

14/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról

2007. évi CXXIII. Törvény a kisajátításról

178/2008. (VII. 3.) Korm. Rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének

egyes kérdéseiről

176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőoinek tanúsításáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőoinek meghatározásáról

2078/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről

217/2009. (X. 2.) Korm. Rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

2000. évi CXXXVII. Törvény a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról

12/2003. (I. 30.) Korm. Rendelet a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól

11/2001. (IX. 1.) IM rendelet a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

80/2009. (XII. 28) IRM rendelet az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól

3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

24/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

A lakásokkal összefüggő jogszabályok

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény, ill. a végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet

17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

7/1996. (VII. 9.) MKM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról

Az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó jogszabályok

1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel

1996. évi LXXVI. Törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről

85/2000 (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről

62/1999 (VII.21.) FVM rendelet a földhivatalokról

41/2002. (V. 14.) FVM rendelet az egyes, a számítógépes adatbázisból történő lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli vonalon történő adatszolgáltatásról

A társasházakról és a lakászövetkezetekről szóló jogszabályok

2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerően végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól

156/2005. (VIII. 15.) Kormány rendelet a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról

217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről

Az építési joggal összefüggő jogszabályok

1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

1996. évi LVIII. Törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről

181/2003. (XI. 5.) Kormány rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 

158/1997. (IX. 26.) Kormány rendelet az építési műszaki ellenőrzési tevékenységről

51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról

135/2005. (VII. 14.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

135/2003 (VIII.29.) Korm. rendelet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról

253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

3/1986. (III. 20.) ÉVM számú rendelet az építéstervezési jogosultság részletes feltételeiről

291/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

238/2005. (X. 25.) Korm. Rendelet az építésfelügyeleti bírságról

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletaz építési műszaki ellenőri, valamint a felelőos műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

104/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

103/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

245/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

252/2006. (XII. 7.) Korm. Rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

255/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

161/2008. (VI. 19.) Korm. Rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről

193/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet a főépítészi tevékenységrőol

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőoipari kivitelezési tevékenységrőol

192/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

3/2011. (II. 23.) BM rendelet az Országos Építésügyi Fórumról

A termőföldeket érintő jogszabályok

1994. évi LV. Törvény a termőföldről

2010. évi LXXXVII. Törvény a Nemzeti Földalapról

2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről

2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

2006. évi X. törvény a szövetkezetekrol

2006. évi LXIX. Törvény az európai szövetkezetről

143/2009. (VII. 6.) Korm. Rendelet az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

16/2002. (II. 18.) Korm. Rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól

1994. évi XLIX. Törvény az erdőbirtokossági társulatról

220/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról

63/2005. (IV. 8.) Korm. Rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

228/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Lakáscélú támogatások és finanszírozások jogszabályi jegyzéke:

12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú támogatásokról

4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól

11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről

39/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakáscélú munkáltatói támogatásról

1997. évi XXX. tv. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

341/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

1996. évi CXIII. tv. a lakástakarék-pénztárakról

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról

47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakástakarék-pénztár általános szerződéses feltételeiről

282/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről

281/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

11/2005. (I. 26.) Korm. Rendelet egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről

2009. évi XLVIII. törvény a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról

72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. és a bérlő között létrejött lakásbérleti szerződés szerinti lakbér mértékéről és a lakáscseréhez történő hozzájárulás feltételeiről

Az ügyvédeket érintő jogszabályok

1998. évi XI. törvény az ügyvédekről

32/2003 (VIII.22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről

2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról

54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolvány- ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról

Az ingatlanértékeléshez kapcsolódó jogszabályok

197/2007. (VII. 30.) Korm. Rendelet az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól

Forrás: ingatlanjog.hu


 

Megosztás Google könyvjelzőnek! Megosztás MySpace-en...

2012.05.28 21:03

x
Ajánlom ismerősömnek:
Én nevem:
Ismerősöm neve:
Én e-mail címem:
Ismerősöm e-mail címe:
Egyéb megjegyzés:
Rendezés: Véletlenszerü (random)
 
Rendezés: Legújabb
 
Rendezés: Legolcsóbb
 
Rendezés: Legnagyobb alapterület
Zalaegerszeg, Landorhegy, családi ház
Zalaegerszeg, Landorhegy, családi ház - Eladó ingatlan Zalaegerszegen. www.dashaus.hu
17.899.999 Ft.
Két külön bejáratú, két lakrészű, akár két generációnak is jó kertes Ingatlan eladó Zalaegerszegen a Landorhegyen Zala megyében - www.dashaus.hu
Gombosszeg, telek
Gombosszeg, telek - Gombosszegen építési Telek eladó, Zala megyében
5.500.000 Ft.
Zala megyében Eladó Telek csendes helyen, kis faluban Zalaegerszeg és Lenti között Gombosszegen. www.dashaus.hu
Zalasárszeg, családi ház
Zalasárszeg, családi ház - Eladó Zalasárszegen családi ház
14.000.000 Ft.
Nagykanizsa közelében Zalasárszegen családiház eladó
Nagykanizsa, Cserfői hegy, zártkert
Nagykanizsa, Cserfői hegy, zártkert - Zártkerti ingatlan olcsón eladó Nagykanizsán.
2.200.000 Ft.
Zala megyében, Nagykanizsa Vajda cserfő zártkerti ingatlan eladó. www.dashaus.hu
Zalaegerszeg, Kertváros, lakás
Zalaegerszeg, Kertváros, lakás - Eladó lakás Zalaegerszegen.www.dashaus.hu
17.499.999 Ft.
Zala megye, Zalaegerszeg Kertváros ingatlanforgalmi szempontból egyik legkeresettebb részén napfényes, világos, nappali+2 hálószobás, egyedi gázfűtéses, erkélyes társasházi lakás eladó. www.dashaus.hu
Ingatlan TV - Das Haus Immobilien Kft. - Zalaegerszeg, Kosztolányi út 9/b. - - Tel/fax: 92/326-369 | LOGIN